JormaSalminen Jormakin puhuu

Osui ja upposi.

  • Osui ja upposi.

https://www.facebook.com/astudio.yle/videos/1535388786494604/?pnref=story

Antti Häkkänen. Tunnustan, että en ole noudattanut lainsäädäntöä, koska oma moraali ja oikeustaju oli sitä vastaan.

Pyytäisin huolestuneena puheenvuoroa tulevalta oikeusministeriltä ihan ammatinharjoittajatasolta koskien lainsäädäntömme soveltumattomuutta arkitodellisuuteen.

Erikoishammasteknikon (EHT) oma moraali ja oikeustaju pakottaa toimimaan lain vastaisesti, muuten kärsivät asiakkaat, yhteiskunta ja yritystoiminta. Tämä on vakava puheenaihe ja demokraattiset vaalit ovat torpanneet tarpeellisen ja monasti alkuunsaatetun lakimuutoksen useita kertoja.

EHT on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jonka toimintaa valvovat toistaiseksi ennen sote-uudistuksen voimaantuloa Valvira ja Aluehallintavirasto. Suun terveydenhuollon kliinisen työn ammattilaiseksi koulutettu EHT saa nykyisen asetuksen mukaan valmistaa itsenäisesti potilaan hampaattomaan leukaan irroitettavan kokoproteesin, mutta ei harvahampaiseen leukaan osaproteesia (kuva). Toimiala ei ole aivan merkityksetön, eikä irroitettava hammasprotetiikka juurikaan vähene johtuen kansalaisten välinpitämättömyydestä suun omahoidossa ja muista hammashuollon ongelmista.

Nykyisen asetuksen (564/1994) §17mukaan kliinisen työn (jäljennökset, purenta, sovitus) tekee hammaslääkäri (HL) ja teknisen työn hammasteknikko tai EHT. Se tarkoittaa työn kuljettamista hammaslaboratorion ja HL:n välillä noin 5 kertaa ja yhtä monta käyntiä potilaalle HL:n vastaanotolle. EHT pystyisi tekemään koko työn itsenäisesti ja HL tarvittaisiin vain mahdolliseen preprotetiikkaan (jäännöshampaiston kunnostus ennen proteesityötä). Joissain tapauksissa riittäisi käynti suuhygienistillä, jossa omia hampaita pitäisi käydä muutenkin puleeraamassa. Mutta Suomen laki ei salli näin rationaalista toimintaa!

Minä, jo eläköitynyt EHT-yrittäjä, hoidin hommani lait unohtaen, mutta terveydelliset ja taloudelliset asiat huomioiden. Osaproteesipotilaat lähetin aina tarvittaessa hammaslääkärille esihoidollisiin toimenpiteisiin, kuin myös niitä tarvitsevat täysin hampaattomat "lailliset" asiakkaani. Osaproteesit valmistin sitten vastoin lakia itsenäisesti vastaanotollani. Sain toimia paikkakunnalla, jossa hammashoitoväki, niin yksityinen kuin kunnallinenkin, puhalsi yhteen hiileen. Se oli kaikkien etu, potilas sai takuutyönä proteesin ilman välikäsiä ja HL:t pystyivät käyttämään arvokkaan työaikansa koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Julkisen puolen muutenkin niukkoja hammashoidon määrärahoja myös säästyi.

Olin ja olen kai vieläkin lain mukaan rikollinen. Ilmoitin joka vuosi Valviran vuosi-ilmoituksella myös laittomasti tekemieni osaproteesien määrän, eikä koskaan kyselty perään. Kerran Terveydenhuollon Oikeusturvakeskuksen vielä toimiessa "asiantuntijalausuntoni" perusteella naapuripitäjässä hoitovirheen seurauksena epäsopivan osaproteesin saanut oikeutettiin korvauksiin ja minä sain valmistaa hänelle uuden (laittoman)! Dokumentit ovat mulla tallessa. Alkuperäinen hammasteknikkolaki vuodelta 1964, jonka muunnos nykyinen on, on aivan tuntematon nuoremmalle hammaslääkärikunnalle.

Uskallan ja haluan tämän kirjoittaa, koska ongelma on esitetty mm. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnossa (Pekka Puska ja Eeva Widström, 2011), jossa todetaan käytännöksi muodostuneen potilaan lähettäminen EHT:lle osaproteesihoitoon HL:n toimesta, vaikka voimassa oleva lainsäädäntö ei sitä mahdollista. Lakiin on tehty muutosesitys monta kertaa, mutta vaalikausi on aina loppunut kesken tiettyjen tahojen jarruttaessa.

Sote-uudistuksen yhteydessä tämä olisi syytä korjata. Hammaslääkäreiden arvokas työaika ei kuluisi irtoproteesitöissä, kun erikoishammasteknikoiden ja suuhygienistien koko osaaminen hyödynnettäisiin. Yksityinen ja julkinen kuitenkin tulevat toimimaan yhdessä.

Sori tuleva oikeusministeri, mutta lakeja on joka lähtöön.

https://

Jorma Salminen

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat